top of page

ELS NOMBRES ROMANS

A l'antiga roma, per expressar els nombres, van desenvolupar el següent sistema de lletres:

I

1

V

5

L

50

X

10

C

100

D

500

M

1.000

Les normes que varen establir per escriu-re les diferents xifres, són les següents:

1. Només els nombres I, X, C i M poden repetir-se fins a tres vegades.


III = 3                

CCC = 300
XX = 20          

= 2000

2. Si col·loquem una lletra a la dreta d’una altra que sigui igual o de major valor, es sumen.


XII = 10 + 2 = 12
DC= 500 + 100 = 600
LV= 55          

CX=110

3. Si col·loquem I, X i C a l’esquerre d’una lletra de més valor, aquesta es resta.

 

IX = 10 – 1 = 9       XL = 50-10= 40


- La lletra I només resta a V i X.
- La lletra
X només resta a L i C.
- La lletra
C només resta a D i M.

coliseo-2984914_1280.png

ACTIVITATS

1. Posa a prova el que has après sobre els nombres romans:

2. Entrena amb aquests jocs dels nombres romans.

kontroller-2022084_1280.png

Nivell fàcil.

kontroller-2022084_1280.png
kontroller-2022084_1280.png

Nivell mitjà.

kontroller-2022084_1280.png
bottom of page